Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Finančná gramotnosť v ŠKD

Finančná gramotnosť v ŠKD

V školskom roku 2022/23 sa venujeme finančnej gramotnosti aj v školskom klube detí. V našom I. oddelení tak, ako učíme žiakov základným nevyhnutným návykom, učíme ich aj pracovať s peniazmi. Táto zručnosť je nevyhnutná pre ich budúcnosť. Žiaci 1.A si zbierajú mince, ktoré si nalepia na prasiatko – pokladničku a šetria si tak na konkrétne splnenie želania. Veríme, že sa nám všetky želania podarí splniť a úspešne sa naučíme pracovať s financiami.

PhDr. Jana Auer Sapolová, vychovávateľka ŠKD