Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Burza hračiek v ŠKD

Burza hračiek v ŠKD

Veľmi nás teší, že sme po dlhšom čase po pandémii, mohli opäť raz zorganizovať v našom klube detí Burzu hračiek a stavebnicovú súťaž, ktorá mala veľký úspech. Hračky si mohli medzi sebou vymieňať alebo aj predávať za symbolickú cenu do 20 centov a malí konštruktéri stavali svoje zaujímavé stavby z Lega. Takéto formy „praktického vyučovania“ pomáhajú deťom pochopiť čo je to finančná gramotnosť, učí ich vzájomnej komunikácii a pochopeniu významu – recyklácia výrobkov.

Mgr. Jana Pindrochová, vychovávateľka ŠKD