Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Stretnutie so záchranármi

Stretnutie so záchranármi

Všetkým nám je známe číslo 112. Alebo aj 155. Voláme na nich, keď potrebujeme pomoc. Ale nikdy nie zbytočne!

Žiaci 2. ročníka sa spolu so záchranárkami z Košickej záchrannej služby naučili, ako pomôcť človeku, ktorý potrebuje súrnu lekársku pomoc. Zahrali sa na lekárky a lekárov, záchranárky a záchranárov. Naučili sa obväzovať rany, ako zachrániť dusiaceho sa človeka, ukázali si základy resuscitácie dospelých aj detí, rozprávali sa a znázornili, ako dať človeka do stabilizovanej polohy, vysvetlili si, čo znamená zdravé stravovanie a mnoho ďalšieho. Naši žiaci boli veľmi pozorní, vnímaví a všetko si s radosťou vyskúšali.

Veľmi pekne ďakujeme skvelým pani záchranárkam za ich múdre rady a návštevu u nás v škole. Tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutie.

Mgr. Daniela Šimcová