Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Pytagoriáda – školské kolo

Pytagoriáda – školské kolo

V dňoch 7. a 8. decembra 2022 prebehlo na škole školské kolo obľúbenej Pytagoriády a to písomnou formou. 226 žiakov 3. až 8. ročníka súťažilo nielen v matematických výpočtoch, ale aj v logickom myslení a rýchlosti. Celkom 108 žiakov bolo úspešných, no na okresné kolo postupujú len tí najlepší:

P3:
1. miesto – Ján Kolesár 3.D, Adam Petko 3.B
2. miesto – Tobias Raul Kováč 3.C
3. miesto – Jakub Lukáš Kmec 3.C, Elizabeth Végső 3.B, Viliam Pribula 3.B, Michal Seman 3.D

P4:
1. miesto – Tomáš Princ 4.C
2. miesto – Timotej Ján Schneider 4.C
3. miesto – Damián Delfini 4.B

P5:
1. miesto – Nikola Jurková 5.C
2. miesto – Júlia Šeňová 5.A
3. miesto – Michal Török 5.A

P6:
1. miesto – Peter Varga 6.A
2. miesto – Matej Janočko 6.C
3. miesto – Samuel Noah Šveda 6.A

P7:
1. miesto – Tobias Groma 7.B
2. miesto – Oliver Antal 7.C
3. miesto – Filip Sedrik Ďurech 7.A

P8:
1. miesto – Dárius Domonkoš 8.A
2. miesto – Samuel Šedovič 8.B
3. miesto – Richard Tajblik 8.A

Mgr. Lucia Jurková