Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Olympiáda v ruskom jazyku – školské kolo

Olympiáda v ruskom jazyku – školské kolo

Dňa 8.12.2022 sa na našej škole konalo školské kolo olympiády v ruskom jazyku, ktoré prinieslo po dvoch rokoch očakávanú a vytúženú zmenu – konalo sa konečne prezenčnou formou! Zúčastnilo sa ho 13 žiakov 8. a 9. ročníka, ktorí vzájomne súťažili v kategórii A2. Žiakov najskôr čakala písomná časť olympiády, ktorá bola zameraná na čítanie a počúvanie s porozumením a taktiež na opis deja na základe vizuálneho podnetu, až olympiádu ukončili časťou z ruskej kulturológie. Následne sa najlepší riešitelia olympiády posunuli do ústnej časti, v ktorej si ťahali z piatich konverzačných tém, kde pod dohľadom Mgr. Sabolovej a Mgr. Parimuchovej diskutovali. Na 3. mieste sa umiestnila žiačka 9.C triedy Anna Mária Burdová, na 2. mieste sa umiestnila žiačka 9.A triedy Sofia Malinovská a našu školu na krajskom kole olympiády z ruského jazyka, ktoré sa bude konať 21.3.2022 napokon bude reprezentovať Jozef Béreš z 8.D triedy. Už teraz Jožkovi držíme palce a všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme! 😊 

Mgr. Eva Sabolová