Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Mikuláš v ŠKD

Mikuláš v ŠKD

Padá, padá biely sniežik na lesy a stráne

Už Mikuláš s pani Zimou chystajú si sane

Rozbehnú sa dolu brehom, celým šírym svetom

a darčeky roznášajú všetkým dobrým deťom

Na našej škole je už tradíciou, že sa deti zo školského klubu podieľajú na vytvorení radostnej mikulášskej atmosféry. V utorok 6. decembra našu školu navštívil Mikuláš, ktorý prišiel potešiť všetky deti. Po chutnom obede mohla naša mikulášska oslava začať. Súťaže, kvízy, tajničky, veselé mikulášske pracovné listy, omaľovánky, modelovanie, to všetko sme si mohli vyskúšať

a zabaviť sa vo svojich oddeleniach ŠKD. Sladká odmena čakala na všetky jazýčky J

Srdečná vďaka, Mikuláš!

Mgr. Jana Hrušková, vedúca ŠKD