Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Karneval v ŠKD

Karneval v ŠKD

„Na známosť sa všetkým dáva, mimoriadna zvláštna správa, že ako každý rok v tomto čase, fašiangy tu máme zase!“

Fašiangy sú obdobím veselosti, zábavy, karnevalov a aké by to bolo, či nebolo, keby v našom školskom klube detí chýbal karneval, na ktorý sa všetci  každoročne tešíme. Aj tento rok pani vychovávateľky zorganizovali v našom školskom klube „Detský karneval“ plný zábavy, súťaží, tanca, kvízov a zábavných tvorivých dielní. Deti sa prezliekli do rôznych karnevalových masiek a kostýmov a premenili sa na postavy z rozprávok, zvieratká a masky od výmyslu sveta. Nechýbal veselý stoličkový tanec, dobrá nálada a sladká odmena a my sa už tešíme na ďalší karnevalový zážitok.

 Mgr. Jana Hrušková, vedúca ŠKD