Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

EGJAK Games

EGJAK Games

Dňa 8.02.2023 sa štvorčlenný tím našich ôsmakov (Jakub Broniš, Sandra Feckaninová, Zoe Kušníriková a Natália Nemčíková) zúčastnil anglického dopoludnia plného hier, súťaží a zábavy pod názvom EGJAK Games, ktorého organizátorom bolo Evanjelické gymnázium J.A.Komenského v Košiciach (EGJAK).

Súťaž sa konala v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach a jej spoluorganizátorom bolo s podporou Veľvyslanectva USA aj Americké centrum, zastúpené kultúrnym atašé, pánom Benjaminom Cohenom.

Deväť súťažných tímov z košických základných škôl si zmeralo sily vo vedomostnom kvíze o anglicky hovoriacich krajinách, v ktorom ukázali svoje znalosti z oblasti kultúry, histórie, geografie, umenia, športu, či architektúry. Zároveň predviedli svoju tvorivosť, fantáziu a vzájomnú spoluprácu pri riešení rôznych jazykových úloh. Od kultúrneho atašé sa tiež dozvedeli mnoho zaujímavosti o americkej kultúre.

Našim študentom sa podujatie veľmi páčilo. Osobné stretnutie so zástupcami Amerického veľvyslanectva bolo pre nich mimoriadnym zážitkom. Zároveň ocenili príležitosť dozvedieť sa čo-to zo života na EGJAKu od študentov, ktorí súťažné dopoludnie nielen moderovali, ale súťažiacim sa venovali aj počas prestávok.

Náš tím zo ZŠ Staničná odchádzal z podujatia nadšený a spokojný. Odniesli si nielen množstvo nezabudnuteľných zážitkov a nových skúseností, ale aj pocit z dobre odvedenej tímovej práce. Obsadili krásne druhé miesto.

Blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.