Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Pinocchio

Pinocchio

Je všeobecne známe, že našu školu navštevuje mnoho umelecky nadaných žiakov a žiakov so vzťahom k učeniu sa cudzích jazykov.   

 Ninka Kováčová, Laura Gašpáreková a Michaela Šoltésová, žiačky 4.C triedy,  potvrdzujú toto pravidlo. Dievčatá sa podieľali na výrobe projektu v spolupráci s našou partnerskou školou v Španielsku(Logroňo) a spolu so štvrtákmi z tamojšej školy prispeli k výrobe rozprávkového príbehu Pinocchio. Ich obrázky a nahovorené audio texty v anglickom jazyku  dotvorili toto malé umelecké dielo.

 Našim štvrtáčkam patrí veľká pochvala za ochotu a čas, ktorý venovali  tejto aktivite.

Tu je výsledok ich veľkého snaženia: (video)