Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

ZŠ Staničná  víťazí v Krajskom kole  Olympiády v nemeckom jazyku

ZŠ Staničná  víťazí v Krajskom kole  Olympiády v nemeckom jazyku

„Keď sa všetky deti sveta budú učiť po anglicky, budú sa v budúcnosti uchádzať o rovnaké pracovné miesta“ povedal Henning Wode známy psychológ a lingvista, keď sa ho pýtali, prečo by sa malo učiť dieťa NEMČINU…..

Naša škola ponúka výučbu NEMECKÉHO JAZYKA, pre deti od 3.ročníka a svoje vedomosti, znalosti, zručnosti, či jazykové kompetencie, si v vo vyšších ročníkoch môžu žiaci overiť v súťažiach a olympiádach.  Aj v tomto školskom roku sa konala OLYMPIÁDA v nemeckom jazyku. Zo školského kola postúpili víťazi do obvodného kola.

Víťazka, v kategórii 1A, Anna Amalia Puchalová, 6.A  postúpila do krajského kola. Príprava bola náročná, času málo, ale Lia veľmi zodpovedne , snaživo a s nadšením pristupovala k príprave.  Dňa 15. februára 2023  sa na Gymnáziu na Šrobárovej ulici, č.1 v Košiciach, konalo  krajské kolo a našu školu reprezentovala práve Lia.  Posluch s porozumením, čítanie s porozumením, gramatický test v písomnej časti súťaže boli náročné a vyžadovali maximálnu koncentráciu a vypätie, pretože strata každého bodu odďaľovala účasť v ústnej časti súťaže. Lia bravúrne  zvládla písomnú časť, v ústnej časti získala plný počet bodov a tak sa stala  vo svojej kategórii absolútnou 

VÍŤAZKOU  Krajskéko kola Olympiády  v nemeckom jazyku v Košickom kraji.

Herzlichen GLUECKWUENSCH!

Wir sind stolz auf Dich und druecken wir Dir alle Daumen in der Staatsrunde!

Mgr. Z. Meltzerová