Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Exkurzia v Americkom centre v Košiciach

Exkurzia v Americkom centre v Košiciach

V mesiaci február navštívili v rámci vyučovacích hodín anglického jazyka žiaci 8.A a 8.B Americké centrum v Košiciach, ktoré sídli v priestoroch Vedeckej knižnice na Hlavnej ulici. Naši ôsmaci si prostredníctvom kvízov overili svoje vedomosti z geografie a histórie USA, ale aj logické myslenie pri riešení zdanlivo neriešiteľnej matematickej záhady. Svoju tvorivosť, fantáziu, umelecké cítenie a vzájomnú spoluprácu využili pri vytváraní príbehu, v ktorom hlavnú úlohu zohral drobný robotík ozobot. Tomu na sprievodnom plagáte k príbehu navrhli a naprogramovali trasu tak, aby počas nej navštívil všetky dôležité miesta v ich príbehu. Videli sme tak ozobotov tancovať, otáčať sa, či prechádzať rôznymi zákutiami. Každý z príbehov, ktoré nám jednotlivé tímy predstavili, bol naozaj originálny. Chlapci aj dievčatá tak dokázali, že angličtina je naozaj ich silnou stránkou. V závere exkurzie si žiaci prezreli ponuku knižných titulov amerických autorov, ktoré si môžu v prípade, že sa do knižnice zaregistrujú, vypožičať.

Za príjemne strávené zábavné dopoludnie plné inšpiratívnych aktivít a zaujímavých informácií ďakujeme pani Martine Jesenskej z American Spaces Slovakia, ktorá nás celým dopoludním sprevádzala.

Mgr. Lopatníková