Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Hviezdoslavov Kubín – školské kolo

Hviezdoslavov Kubín – školské kolo

Je už tradíciou organizovať recitačnú súťaž v prednese poézie a prózy – Hviezdoslavov Kubín. Nebolo tomu inak ani tento šk. rok a my vám s radosťou ponúkame výsledky tohtoročného kola. V kategórii poézia získali umiestnenia títo žiaci: 1. kategória, I. miesto: Dorota Čuhová, II.A, II. miesto: Hanna Jančišinová, 3.B, Laura Pačutová 3.C, Emma Jarčušková 3.D, III. miesto: Tamara Saladiová 2.B, Lucia Šotterová 2.D, Michal Palocsányi 2.D, Isabel Fox 4.C, 2. kategória, I. miesto: Klára Krajňáková, 5.B, II. miesto: Mária Šalatová, 5.B, III. miesto: Lucia Husivargová, 6.B, 3. kategória, I. miesto: Richard Godina, 7.C, II. miesto, Eden Kolarčíková, 7.A, III. miesto: Gréta Haňová, 7.A. V kategórii próza sa na popredných miestach umiestnili títo žiaci: 1. kategória, I. miesto: Lujza Lazorčáková, III.B, II. miesto: Nina Brezovanová, III.B, Andrej Máriássy, IV.A, Kristína Kravecová, IV.C, III. miesto: Laura Muchová, II.D, Sára Šalatová, III.C, Natália Gajdošová, IV.B, Nina Kováčová, IV.C. 2. kategória: 1. miesto: Samuel Štofan, 5.B, 2. miesto: Marek Feckanin, 6.A, 3. miesto: Dominika Majerčáková, 5.C, 3. kategória 1. miesto: Martina Jiroušková, 9.A, 2. miesto: Tobias Groma, 7.B, Sarah Nelly Švedová, 8.A, 3. miesto: Filip Sedrik Ďurech, 7.A.

Víťazom blahoželáme a tým najlepším držíme prsty na postupovom okresnom kole.

Mgr. Dominika Čechová