Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Otvorená hodina Nemeckého jazyka

Otvorená hodina Nemeckého jazyka

Dňa 2. marca 2023 sa nemčinári deviateho ročníka zúčastnili Otvorenej hodiny nemeckého jazyka na Gymnáziu Šrobárova 1 v Košiciach. Pre našich žiakov pripravili učitelia spolu so žiakmi rôzne aktivity, ktoré sa týkali slovnej zásoby, gramatiky a hier s jazykom. Vyskúšali si aj, ako prebieha debata v nemeckom jazyku na vybranú tému. Kolektívu gymnázia ďakujeme a tešíme sa na prípadnú ďalšiu spoluprácu.

Mgr. Veronika Parimuchová