Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Sprievodca klimatickou záhradou

Sprievodca klimatickou záhradou

Naša škola je zapojená do projektu „Klimatické záhrady“ pod vedením Ekocentra Sosna. Keďže sa pomaly schyľuje k ukončeniu projektu, dňa 3. marca sa žiaci 8.C Miška Karaffová a Vojto Karpáty zúčastnili školenia „Sprievodca klimatickou záhradou“. Stretnutie prebehlo v priestoroch ekocentra v Družstevnej pri Hornáde, kde práve takúto záhradu majú funkčnú už veľa rokov. V prvej časti školenia sa žiaci dozvedeli, ako sprevádzať po záhrade a takéto sprevádzanie si aj vyskúšali. Druhá časť ich ešte čaká koncom marca. Veríme, že svoje znalosti využijú v apríli pri príležitosti „Dňa otvorených záhrad“.

Mgr. Veronika Parimuchová