Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Jarný prímestský tábor školy

Jarný prímestský tábor školy

Náš školský klub detí ponúka okrem tradičných tematických akcií počas školského roka aj možnosť aktívneho využitia voľného času v našich školských táboroch počas jarných a letných prázdnin. Túto možnosť využili tentoraz naše deti z 1. – 3. ročníka od 6. – 10. marca v prázdninovom režime.

Celotýždňový pobyt v našom prímestskom jarnom tábore bol pretkaný úžasnými outdoorovými aktivitami ako: návšteva košickej Zoologickej záhrady, výstava kvitnúcich orchideií v Botanickej záhrade, súťaže v Bowlingovej aréne, celodenný výlet v Spišsskej Novej Vsi so zábavnou arénou a modernou detskou hracou výstavou LaborArtorium a v neposlednom rade aj aktuálna beseda so včelárom v knižnici LitPark. V popoludňajších hodinách sa deti venovali buď tvorivým dielňam, obľúbeným športovým aktivitám, zábavným pokusom,  či rozprávkovým príbehom a postavičkám z nich a výtvarným spracovaním vlastných prázdninových zážitkov.

Určite sa už tešíme aj na najbližší prímestský školský tábor, ale aj letný pobytový tábor školy so šikovnými deťmi našej školy a kolektívom p. vychovávateliek školského klubu detí.

Mgr. Jana Hrušková, vedúca ŠKD