Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Detektívka v literárnej výchove

Detektívka v literárnej výchove

Hlavnou črtou detektívky ako žánru je prítomnosť nejakého tajomného incidentu v diele, ktorého okolnosti sú neznáme a musia byť objasnené. Najčastejšie popisovaným incidentom je trestný čin, aj keď existujú detektívky, ktoré vyšetrujú udalosti, ktoré nie sú trestné. Tieto a ešte iné zaujímavosti sa dozvedeli šiestaci počas návštevy knižnice v Litparku. V rámci Týždňa slovenských knižníc 2023 sme sa v utorok so 6.B vybrali na podujatie venované detektívnej literatúre. Zámerom všetkých tematických aktivít bolo vyzdvihnúť potrebu vzdelávania a šírenia čitateľskej gramotnosti žiakov. Detektívka je žáner, ktorý svojou tajomnosťou a výnimočnými schopnosťami detektíva zaujal každého návštevníka knižnice. Žiaci si vyskúšali proces odhaľovania páchateľa, detailný verbálny opis či  policajný identikit.  Nenahraditeľnou súčasťou podujatia bolo listovanie v konkrétnych detektívkach, čo viacerých šiestakov inšpirovalo k tomu, aby si ich s dobrým pocitom odniesli vypožičané domov.

Mgr. S. Dankovičová