Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Kráľ čitateľov

Kráľ čitateľov

S mesiacom marec sa spája aj jedna veľmi pekná súťaž, ktorú organizuje Knižnica pre mládež mesta Košice – Kráľ čitateľov. Keďže sme sa jej zúčastnili a dvaja naši žiaci – Sofia Bónová a Richard Sokol zo 7.B postúpili do semifinále, začali sme pripravovať finálové prezentácie a videá. Do finále sa nakoniec spomedzi všetkých základných škôl v Košiciach medzi šesticu najlepších prebojoval Richard Sokol, ktorého sme spolu s celou triedou prišli do pobočky LitParku dňa 30. marca 2023 podporiť.

Vo finálovom kole sa všetci žiaci prezentovali a predstavili svoje čitateľské skúsenosti a zážitky a odpovedali na zvedavé otázky porotcov. Richard sa veľmi pekne prezentoval a aj keď samotný titul nezískal, pozvali ho stať sa členom Knižničného parlamentu. Zo súťaže si odniesol cenné skúsenosti a peknú knižnú odmenu. V rámci súťaže čakali žiakov aj interaktívne literárne hry, do ktorých sa zapojili. Podujatie sa im veľmi páčilo.

Mgr. Dominika Čechová