Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Ples ZŠ Staničná pri príležitosti 60. výročia založenia školy

Ples ZŠ Staničná pri príležitosti 60. výročia založenia školy

Pri príležitosti 60. výročia založenia školy sa v tradičných priestoroch Spoločenského pavilónu 10.2. 2023 konal 8. reprezentačný ples ZŠ Staničná. Prichádzajúcich hostí vo vyzdobenej sále a so srdečným úsmevom vítala pani riaditeľka PaedDr. E. Pillárová. Pozvanie na tohtoročný výnimočný ples prijala aj starostka MČ Juh Ing. Anna Súkeníková, hovorca mesta Košice Mgr. Dušan Tokarčík a poslanec mestského zastupiteľstva aj zástupca starostky MČ Juh doc. PhDr.Viliam Knapp, PhD.

Program otvorilo sláčikové kvarteto Fusion Bows Quartet s pestrým repertoárom filmovej hudby a predstavenie Ariadnina niť pod vedením absolventky ZŠ Staničná Ariadny Vendelovej. Tak ako zvyčajne nesklamala ani otváracia choreografia mediálne známych tanečníkov Plačkovcov či tanečná choreografia Laury Sušilovej s partnerom, ktorých tanečné výkony umocňovali slávnostnú atmosféru plesu. K príjemne strávenému večeru a veselej tanečnej zábave prispel svojím jedinečným humorom moderátor večera Ondrej Kandráč spolu so vzácnym hudobným hosťom – Beátou Dubasovou. Na tohtoročnom 8. reprezentačnom plese ZŠ Staničná sa tanečné páry počas celého večera nechali bezprostredne unášať tanečnými rytmami a na parkete vytrvali až do ranných hodín.

Mgr. S. Dankovičová