Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Jazykový kvet 2023

Jazykový kvet 2023

V tomto školskom roku mnohí žiaci mali možnosť ukázať svoje jazykové zručnosti a zapojiť sa do súťaže Jazykový kvet. Táto súťaž ponúkla možnosť rozvíjať  talent v anglickom jazyku v mnohých smeroch, či už zapojením sa do Flimárika, Poviedkovej súťaže Ťukni, Lupienka, alebo dvojjazyčného slovníka.

Pani riaditeľka a pani učiteľky anglického jazyka sa rozhodli oceniť najkrajšie a najtvorivejšie práce. Mnohé z týchto súťaží už poznajú aj svojich výhercov v rámci postupového, či finálového kola.

V súťaži Filmárik získali 1.miesto v celoslovenskom finále žiaci 8.A triedy s filmom The symbol. Blahoželáme týmto žiakom: Sandra Feckaninová, Natália Nemčíková, Jakub Broniš, Zoe Kušníriková, Tamara Romanko, Tamara Jančišinová, Romana Rašiová. Stali sa Jednoznačným “machrom”, ktorí svojim filmíkom naplnili atribúty filmu vrátane dobrej jazykovej úrovne.

3.miesto na celoskovenskom finále získali žiaci 6.B triedy s filmom The fantastic five. Blahoželáme týmto žiakom: Lukáš Kozlay, Olívia Erdélyi, Matúš Rybárik, Dávid Molnár, Sofia Adamčíková, Natália Renčková, Emma Pacholská, Karolína Kolesová, Samuel Stanislav Andrejko.

4.miesto na celoslovenskom finále získali žiačky 5.A triedy s filmom Dance what ever it takes. Blahoželáme týmto žiačkám: Tamara Potošňáková, Diana Ivanová, Sophie De Clercq, Natália Kendrová, Hana Miliczka.

Súťaž v poviedkovej tvorbe v anglickom jazyku– Ťukni, mala svoje školské kolo. Tu sa umiestnili na prvom mieste: Ema Vargová z 9.C, druhé miesto patrí Lare Baňackej zo 6.A a tretie miesto Eme  Pačutovej zo 6.A triedy. Lara Baňacká postúpila so svojou poviedkou do finálového kola Jazykového kvetu, kde obsadila krásne prvé miesto na celoslovenskom kole.

Súťaž Lupienok – zahŕňala vytvorenie lupienkového herbára v anglickom jazyku. Do finálového kola postúpili Gréta Haňová zo 7.A a Lara Hannah Revická zo 4.A. Blahoželáme!

Poslednou súťažou boli Slovíčka v malíčku, teda Môj slovník z reality. Opäť  nás prekvapili  tvorivosťou a nápaditosťou. V školskom kole získali prvé miesto: Dominika Buľková zo 7.A triedy, druhé miesto patrí Adriane Tauber zo 6.A a na treťom mieste sa umiestnila Liliya Stulkivska zo 6.C triedy. Aj tieto práce boli zaslané do postupového kola. Držíme palce!

PaedDr. Mária Feckaninová