Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Geografická olympiáda – OK

Geografická olympiáda – OK

Dňa 31.3. 2023 sa konalo okresné kolo Geografickej olympiády. Našu školu reprezentovalo deväť žiakov. V kategórii G, 4. a 5. roč. Michal Török, Daniel Poliačik a Gregor Haňo.

V kategórii F, 6. a 7. roč. Ondrej Kaňuk, Filip Ščerbák, Aurel Kováč.

V kategórii E, 8. a 9. roč. Dárius Domonkoš, Hana Majorošová a Jozef Béreš.

Úspešnými riešiteľmi boli siedmi žiaci – Michal Török, Daniel Poliačik, Ondrej Kaňuk, Aurel Kováč, Dárius Domonkoš, Hana Majorošová a Jozef Béreš.

Tretie miesto obsadil Michal Török (5.A) a Aurel Kováč (6.C), ktorý postupuje do krajského kola.

Všetkým súťažiacim blahoželáme a Aurelovi držíme palce v ďalšom kole.