Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Moja prvá knižka

Moja prvá knižka

Deti zo VI. oddelenia ŠKD z II.B triedy si v marci – Mesiaci kníh – pripravili svoje prvé vlastnoručne vyrobené a napísané knižky. Vymysleli si rozprávku alebo príbeh, ktorý im prepísala na počítači pani vychovávateľka a nalepili ich do svojich originálnych knižných obálok.

Do každej knižky deti napísali aj venovanie.

Aj takouto formou podporujeme v našom školskom klube detí čitateľskú gramotnosť a vzťah ku knihám.

p. Erika Nagyová, vychovávateľka ŠKD