Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

McDonald´s Cup

McDonald´s Cup

V dnešnom svete plný technológií a digitalizácie nezabúdame aj na zdravý pohyb a športové aktivity pre žiakov. Okrem rôznych projektov zameraných na rozvoj pohybových zručností sme sa zapojili aj do súťaže v minifutbale žiakov a žiačok 1.stupňa McDonald´s Cup. Súťaž prebiehala dňa 19.04.2023 v Športovom areáli Galaktik, kde bolo do súťaže zapojených 9 základných škôl. Náš tím vynaložil veľa úsilia a odhodlania, vďaka ktorému sme sa umiestnili na slušnom štvrtom mieste.

S pani vychovávateľkou pani Borošovou by sme aj touto cestou chceli poďakovať všetkým žiakom za spoluprácu, vzorné správanie a príjemný športový zážitok.

Športu zdar!

PaedDr. Romana Renčková a p.vych. Romana Borošová