Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Slávik 2023 školské kolo

Slávik 2023 školské kolo

Aj tento školský rok ste koncom apríla počas dvoch popoludní mohli počuť spev detí spievajúcich slovenské ľudové piesne. Na našej škole sa totiž uskutočnilo školské kolo súťaže Slovenský Slávik 2023. Celkovo sa do súťaže zapojilo 57 žiakov od 1. až po 9. ročník. Žiaci súťažili v troch kategóriách a takéto sú výsledky:

1.kategória (35 žiakov 1. až 3. ročníka)

1.miesto:            Alena Capeková, 3.A

2.miesto:            Tobias Raul Kováč, 3.C

                              Ema Durkajová, 3.A

Nela Petrová, 2.A

                              Tamara Saládiová, 2.B

3.miesto:            Lara Hribová, 3.D

                              Nina Biščáková, 1.C

                              Kiara Júlia Kováč, 1.B

Deborah Basárová, 1.A

Čestné uznanie:      Kim Vu Thi Thu, 2.A

                                   Tamara Medlíková, 2.C

                                   Eliška Drotárová, 1.C

Klára Babčová, 1.C

2. kategória (20 žiakov 4. – 6. ročníka)

1. miesto:     Zuzana Capeková, 5.C

2. miesto:     Tamara Fialová, 5.C

Vanda Hodinová, 5.D

Nela Horváthová, 5.A

3. miesto:     Tamara Hennelová, 6.C

                                    Samuel Andrejko, 6.B

                                    Eliška Ďulová, 4.B

3. kategória: (7. – 9. ročník)     

1. miesto: Viktória Sarnovská, 9.C

2. miesto: Natália Nemčíková, 8.A

Všetkým víťazom srdečne blahoželáme!

J. Briškárová