Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Návšteva prvákov z Vranova nad Topľou

Návšteva prvákov z Vranova nad Topľou

Štvrtok 27.4. nebol vôbec obyčajný deň. Prváci čakali návštevu. Veľmi sa tešili na prvákov z Vranova nad Topľou. A tí aj prišli, žiaci z 1.A zo ZŠ Lúčna 26. Najprv navštívili triedu 1.B. Hneď ako ich pani učiteľka Ľuboslava Bozogáňová uvítala a navzájom predstavila, prvotná tréma opadla a začalo sa zábavné učenie. Prváci z Lúčnej sa zoznámili s triednym maskotom 1.B triedy s Mimolienkou a s radosťou sa pustili do riešenia úloh z matematiky i slovenského jazyka. Obe triedne učiteľky s nadšením sledovali prácu prvákov. Nakoniec sa dohodli, že čas, strávený spolu, bol veľmi krátky, a aby sa začínajúce priateľstvo detí neprerušilo, budú si písať listy. Z C pavilónu sa potom žiaci z Vranova presunuli do 1.A triedy, kde sa zúčastnili

hodiny anglického jazyka. Pani učiteľka Eva Sláviková pripravila pre deti zaujímavé hravé aktivity, do ktorých sa zapojili úplne všetci. Žiaci  mali možnosť  zabaviť  sa spolu,  ale aj ukázať čo sa už v 1. ročníku naučili.

Veríme, že sa prváci z Lúčnej u nás cítili príjemne, že na túto návštevu budú dlho spomínať a dúfame, že Košice opäť čoskoro navštívia.