Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

OK Pytagoriády, Matematickej a Fyzikálnej olympiády

OK Pytagoriády, Matematickej a Fyzikálnej olympiády

Aj tento rok sa naši žiaci, priaznivci matematického myslenia, logiky, rýchleho počítania a fyzikálnych zákonitostí, zapojili do viacerých postupových súťaží. Musíme povedať, že sa im pekne darilo a dosiahli aj skvelé úspechy.

Koncom marca sa konalo okresné kolo Pytagoriády3. až 8. ročníka. Postupujúcich zo školského kola bolo 18 žiakov, z toho až 15 úspešných.

3. ročník:        1. miesto – Ján Kolesár 3.D

                        úspešní –  Adam Petko 3.B, Tobias Raul Kováč 3.C

4. ročník:        úspešní – Tomáš Princ 4.C, Damián Delfini 4.B

5. ročník:         3. miesto – Michal Török 5.A

                        úspešné – Nikola Jurková 5.C, Júlia Šeňová 5.A

6. ročník:        1. miesto – Peter Varga 6.A

                        3. miesto – Matej Janočko 6.C, Samuel Noah Šveda 6.A

7. ročník:         úspešný – Oliver Antal 7.C

8. ročník:        2. miesto – Richard Tajblik 8.A

                        úspešní – Dárius Domonkoš 8.A, Samuel Šedovič 8.B

Okresné kolo Matematickej olympiády sa uskutočnilo v dvoch termínoch. Ešte v januári sa ho zúčastnili 8 piataci a 6 deviataci.

Úspešnými boli žiaci 5.A triedy: Marek Vranec, Júlia Šeňová a Daniel Poliačik.

A z deviatakov boli úspešní: Viktória Sarnovská a Adam Ďurech z 9.C, Matyáš Hujduš 9.A. Všetci traja postúpili aj na krajské kolo MO a v neľahkej konkurencii Matyáš Hujduš a Viki Sarnovská získali úspešné pozície.

Neskôr v apríli prebehlo okresné kolo pre 6.,7. a 8. ročník, kde sa zúčastnilo 11 našich žiakov.

V 6. ročníku sa opäť na 1. mieste umiestnil neskutočný Peťko Varga zo 6.A.

Zo siedmakov boli úspešní Filip Sedrik Ďurech a Gréta Haňová, obaja zo 7.A.

A naša známa trojica chlapcov Dárius Domonkoš, Samuel Šedovič a Richard Tajblik bola tiež úspešná.

Aby sme spomenuli ešte jeden úspech, tak v okresnom kole Fyzikálnej olympiády, kde sa zapojili 3 žiaci,  sa na peknom 3. mieste umiestnil Matúš Princ z 8.C triedy.

Všetkým menovaným žiakom srdečne blahoželáme a ďakujeme im za krásnu reprezentáciu našej školy. Prajeme im veľa úspechov v ich obľúbených súťažiach aj v budúcich rokoch 😊

Mgr. L. Jurková