Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Olympiáda ľudských práv

Olympiáda ľudských práv

Dňa 4. mája sa v priestoroch a za prítomnosti 8.A triedy uskutočnil v poradí 2. ročník Olympiády ľudských práv pod taktovkou p. učiteľky Schmidtovej a p. učiteľky Sabolovej. Táto krásna akcia sa konala pri príležitosti týždňa spoločenskovedných predmetov. Táto olympiáda bola určená pre žiakov 8. ročníka, ktorý v 2. polroku prehlbujú svoje vedomosti z problematiky ľudských práv a slobôd.

Žiaci 8. ročníkov súťažili v dvojčlenných družstvách v tomto zložení:

8.A: Sarah Nelly Švedový; Dárius Domonkoš
8.B: Filip Klein; Hana Očvárová
8.C: Martin Kendra, Vojtech Karpáty
8.D: An Vu Chu; Rafael Sado

Publikum aj súťažiaci boli úplne skvelí a dokázali nám to, že naša škola neustále vychováva a produkuje ľudí, ktorí sú morálne vyspelí, vnútorne krásni a dokážu tieto svoje vlastnosti prejavovať vo svojom osobnom i školskom živote medzi spolužiakmi a učiteľmi.

A ako to teda celé skončilo? Na 1. mieste sa umiestnila trieda 8.C, na zdieľanom 2. mieste skončili triedy 8.A a 8.B a tretie miesto obsadila trieda 8.D. Blahoželáme!!!

Už teraz sa tešíme na 3. ročník Olympiády ľudských práv 2024

Mgr. Sabolová; Mgr. Schmidtová