Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Ponuka letných táborov

Ponuka letných táborov

Počas letných prázdnin ponúkame 3 letné tábory – 2 prímestské a jeden pobytový. Pri prihlasovaní sa riaďte pokynmi v letákoch.

Prímestský 1 v dňoch 3. – 7. júl 2023 – obsadený

Prímestský 2 v dňoch 10. – 14. júl 2023 – obsadený

Pobytový (Svidník) v dňoch 10. – 14. júl 2023 … stiahni prihlášku – obsadený