Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Postup našej žiačky do medzinárodnej umelecko-kartografickej súťaže

Postup našej žiačky do medzinárodnej umelecko-kartografickej súťaže

Naša škola sa zúčastnila v celoslovenskom kole umelecko – kartografickej súťaže Detská mapa sveta 2023,

Ktorá bola organizovaná v rámci medzinárodnej súťaže Geografickým ústavom SAV. Žiačka našej školy Sofia  Bónová zo VII.B triedy  obsadila vo svojej kategórii 1. miesto a jej práca postúpila do medzinárodného kola súťaže „Barbara Petchenik Children’s World Map Competition 2023“, organizovanej Medzinárodnou kartografickou asociáciou. Medzinárodné kolo sa uskutoční počas 31. medzinárodnej kartografickej konferencie v dňoch 13. – 18. augusta 2023 v Kapskom Meste v Juhoafrickej republike.

Sofii srdečne blahoželáme, ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a držíme palce v medzinárodnej súťaži.

PaedDr. Eva Pillárová, RŠ

Výsledky súťaže