Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Charitatívna predajná výstava

Charitatívna predajná výstava

Aj tento rok sme  v našom školskom klube zorganizovali predajnú charitatívnu výstavu pre občianske združenie. Ďakujeme našim žiakom, pedagógom a aj rodičom, že ste sa zapojili a prispeli finančnou čiastkou na zbierku, ktorú sme zorganizovali pre Maják nádeje a pre rodiny v núdzi. Toto občianske združenie sa venuje osamelým matkám, týraným ženám a rodinám s finančnými ťažkosťami. Na našej škole sa podarilo vyzbierať počas charitatívnej predajnej zbierky 877,-€. Financie sa použijú na nájmy, nákup potravín a na chýbajúce lieky pre združenie.

Ďakujeme.

Mgr. Jana Hrušková, vedúca ŠKD