Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Týždeň cudzích jazykov

Týždeň cudzích jazykov

Roger Bacon povedal, že znalosť jazykov je bránou k múdrosti. Príležitosťou rozšíriť si svoje obzory a naučiť sa niečo nové bol pre našich žiakov Týždeň cudzích jazykov. Konal sa v týždni od 9.-12.05.2023 a prebiehali počas neho aktivity v rôznych cudzích jazykoch.

V utorok 9.5.2023 sme si rozhlasovou reláciou pripomenuli Deň Európy a podpísanie Schumanovej deklarácie z 9. mája 1950, ktorá položila základy dnešnej Európskej únie.

Šiestaci a siedmaci sa zúčastnili anglického popoludnia plného hier, súťaží a zábavy, ktoré pre nás pripravili žiaci a učitelia anglického jazyka Evanjelického bilingválneho gymnázia J.A.Komenského v Košiciach. Medailové pozície obsadili tieto triedy:

1.miesto: tím 6.C (Ester Levčíková, Anna Pavelová, Max Píro, Liliyana Stulkivska)

2.miesto: tím 7.C (Adam Adamek, Dominika Dzurovčáková, Richard Godina, Karolína Karajošová)

3.miesto: tím 6.A (Juraj Očvár, Ema Pačutová, Marek Škvarko, Samuel Noah Šveda)

Aj triedne kolá súťaže Spelling Bee už majú svojich víťazov, ktorí si svoje sily zmerajú v školskom kole v júni.

V stredu 10.05.2023 sme v škole privítali nemeckú lektorku Kyru Grewe a slečnu dobrovoľníčku Koru z Gymnázia Šrobárová v Košiciach, ktoré našim siedmakom predstavili krásy nemeckých miest odkiaľ pochádzajú. Hodinu spestrili zaujímavými informáciami o svojej rodnej krajine, a tiež nám poskytli cenné tipy na to, ako sa môžeme zlepšiť v nemeckom jazyku. Tieto vyučovacie hodiny boli zábavné a hlavne užitočné, pretože sme sa naučili nielen nové slová a frázy, ale aj to, ako sa Nemecko líši od našej krajiny.

V piatok 12.05.2023 zavítala medzi našich šiestakov p. učiteľka Tatiana Ponicka z rusko-slovenskej sekcie bilingválneho gymnázia M. R. Štefánika v Košiciach, ktorá si pre nich pripravila krásnu a inšpiratívnu hodinu na tému „Šport“. Aj táto skúsenosť bola pre našich žiakov obohatením a spestrením vyučovania tohto jazyka.

Žiaci 5.A, 5.C a 6.A si otvorili balíčky s prekvapením, ktoré boli na našu školu doručené v rámci realizácie medzinárodného projektu eTwinning. Krajinu, z ktorej balíky prišli, deti rýchlo odhalili vďaka indíciám, ktoré v nich prišli spolu so sladkým prekvapením. Balíky precestovali tisícky kilometrov, keďže dorazili až z Barcelony v Španielsku. Okrem sladkostí si deti prečítali listy, ktoré im ich španielski rovesníci do balíka priložili. So svojimi rovesníkmi sa spojili aj prostredníctvom videokonferencie a vzájomne si vymenili informácie o svojich školách a školskom systéme.

Jednou z obľúbených aktivít je aj kvíz, v ktorom žiaci odpovedajú na otázky týkajúce sa reálií krajín, v ktorých sa hovorí cudzími jazykmi, ktoré sa na našej škole vyučujú. Aj tento rok sa doňho zapojilo množstvo tried. Väčšina z nich vytrvala súťažiť až do konca týždňa. Na prvom stupni bolo úspešných sedem tried a na druhom stupni päť.

1.stupeň:

1.miesto: 1.B a 4.C

2.miesto: 2.A, 2.D a 1.C

3.miesto: 3.B a 2.B

2.stupeň:

1.miesto: 6.A a 8.D

2.miesto: 6.C

3.miesto: 5.C a 8.A

Všetkým umiestneným triedam blahoželáme. Tým, ktorí sa do kvízu zapojili ďakujeme za účasť a tých, ktorí nenabrali tohto roku dosť odvahy, chceme povzbudiť k väčšej aktivite v budúcom školskom roku. Veríme, že v lete mnohé z cudzích jazykov, ktoré ovládate, využijete, prípadne k nim pribudnú nejaké nové. Veď ako raz povedal japonský spisovateľ Haruki Murakami : „Učiť sa ďalší jazyk, to je ako keby sa z vás stával iný človek.“

To, že koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom nám potvrdili všetci, ktorí sa v stredu 17.05. 2023 popoludní zúčastnili podujatia pod názvom S jazykom okolo sveta. Vďaka našim šikovným a odvážnym žiakom sme si vypočuli pestrú zostavu rečí z rôznych kútov našej planéty a dozvedeli sa veľa zaujímavostí o jednotlivých jazykoch. Nielen tých, ktoré sa u nás vyučujú, ale aj tých, ktorými okrem slovenčiny komunikujete vo svojich rodinách akými sú maďarčina, rusínčina, či ukrajinčina. Mnohých našich žiakov oslovili u nás menej používané jazyky, v ktorých sa nám predstavili. Zazneli slová v čínštine, japončine, vietnamčine, nórčine, či v esperante. Týmto podujatím sme zároveň ukončili Týždeň cudzích jazykov, ktorý dopadol na výbornú.