Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Štvorylka na Hlavnej

Štvorylka na Hlavnej

Po trojročnej prestávke sa znova uskutočnilo tancovanie štvorylky na Hlavnej ulici.

Naša škola vyslala na túto akciu šestnásť žiačok deviateho ročníka, ktoré tento tanec nacvičovali počas hodín TaŠV.

Dievčatám vyjadrujem  za vynaložené úsilie a reprezentáciu školy poďakovanie.

Mgr. Ján Martinko