Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Beseda s predsedom Matice slovenskej

Beseda s predsedom Matice slovenskej

30.mája 2023 nás poctil svojou návštevou významný hosť, predseda Matice slovenskej JUDr. Marián Gašper.  Žiaci 8.A a 9.C triedy mali možnosť účasti na besede o histórii tejto pre Slovákov jedinečnej inštitúcie. Rozšírili si svoje vedomosti o generácii štúrovcov a o práci Matice slovenskej. Pán Gašper veľmi zanietene viedol so žiakmi pútavú debatu o ceste Slovákov k dnešnej našej národnej identite a hrdosti.  

Chceme sa mu aj touto cestou poďakovať za jeho drahocenný čas, ktorý nám včera venoval . pretože pre mladú generáciu majú práve takéto aktivity nenahraditeľný zmysel.

Mgr. L.Schmidtová