Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Exkurzia v baníckom múzeu

Exkurzia v baníckom múzeu

Žiaci 8. a 9.ročníka našej školy sa dňa 30.mája 2023 zúčastnili exkurzie do zážitkového centra Sentinel pri Baníckom múzeu v Rožňave a Gombaseckej jaskyne.

Mali možnosť vidieť a zažiť fakt, že sa jedná o moderné múzeum na svetovej úrovni:

Zážitkové centrum SENTINEL bolo vytvorené rekonštrukciou objektov Baníckeho múzea v Rožňave v rokoch 2015-2017. Odvtedy predstavuje jednu z najzaujímavejších muzeálnych expozícií v krajine. Zážitkové centrum zahŕňa expozíciu Baníctva a hutníctva na Gemeri, expozíciu Prírody Slovnského krasu a okolia, expozíciu Čas pary a expozíciu Banské pracoviská.

Expozícia baníctva a hutníctva Gemera

Expozícia je inštalovaná v účelovej budove, najstaršej stavbe v strednej Európe postavenej pre banícke a hutnícke múzejníctvo. Expozícia v rámci viacerých tematických celkov prezentuje históriu a vývoj baníctva a hutníctva so zameraním na oblasť Gemera. Návštevníkom sa predostiera expozícia bohatšia o zbierkové predmety, ktoré prešli reštaurovaním a o viacero nových predmetov z akvizičnej činnosti. Pomocou cenných geologických a archeologických zbierok autori vyzdvihujú bohatosť a pestrosť nerastných surovín v oblasti Gemera. Ich snahou bolo zmapovať a prezentovať nielen spôsob dobývania a spracovania nerastov, ale nezabudli ani na rozvoj výroby, vývoj kultúry a každodenný život samotných baníkov, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou hlavného motívu expozície.

Banské pracoviská

Expozícia v pivničných priestoroch tematicky nadväzuje na bansko-hutnícku expozíciu. Znázorňuje banské diela v podzemí s čelbami banských pracovísk pri dobývaní železných rúd a magnezitu. Vybudované banské diela vrátane zariadení a pracovných nástrojov poskytujú návštevníkovi skutočný pohľad na pracovné prostredie baníka.

Čas pary v Baníckom múzeu

Čas pary v Baníckom múzeu je najnovšou expozíciou Baníckeho múzea v Rožňave. Expozícia sa pýši dvoma unikátnymi zbierkovými predmetmi – parným nákladným automobilom Škoda Sentinel (1 z 3 zachovaných kusov v rámci územia bývalého Československa) a parným valcom Aveling & Porter z roku 1883 (3. najstarší parný valec na svete).

Expozícia prírody Slovenského krasu a priľahlých oblastí

Expozícia prírody Slovenského krasu a priľahlých oblastí prezentuje prírodné danosti a krásy tohto územia. Živú prírodu prezentujú botanické a zoologické spoločenstvá usporiadané podľa biotopov. Vývoj zeme, geologické doby a útvary, geologickú stavbu Spišsko-gemerského rudohoria a Slovenského krasu ako aj výskyt nerastných surovín dokumentuje fond neživej prírody.

Následne sme sa presunuli do Národného parku Slovenského krasu – časti Gombaseckej jaskyne, ktorá patrí medzi naše najvýznamnejšie jaskyne. Známa je najmä výskytom sintrových bŕk – tenkých trubicovitých stalaktitových útvarov. V rámci jaskýň Slovenského a Aggtelekského krasu je zaradená do svetového prírodného dedičstva.

Žiaci sa tak zábavnou formou stali súčasťou zážitkového učenia a priamo v teréne poznávali krásy nášho blízkeho regiónu.

RNDr. Viera Petnuchová