Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Jej Excelencia, veľvyslankyňa Rakúska  Margit Bruck – Friedrich na Staničnej….        

Jej Excelencia, veľvyslankyňa Rakúska  Margit Bruck – Friedrich na Staničnej….        

Koniec školského roka 2022/2023 sa na Základnej škole na Staničnej ulici zapíše do jej  60 – ročnej histórie  červeno – bielymi písmenami.  Dňa 26. júna privítala naša škola veľmi vzácnu diplomatickú návštevu, veľvyslankyňu Rakúskej republiky Margit Bruck – Friedrich, v doprovode  doc. Ingrid Puchalovej a Dr. Michaely Kováčovej z FF UPJŠ v Košiciach.  Status školy s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov  si  týmto naša škola opätovne upevnila.  Na stretnutie s pani veľvyslankyňou sa tešili naši ôsmaci, ktorí s nadšením  pomohli  s organizáciou, prípravou návštevy a nezabudli na mnoho otázok, na ktoré čakali odpovede.

              Slávnostný okamih privítania, priateľský stisk rúk prítomných  a hostiteľka –   riaditeľka školy PaedDr. Eva Pillárová predstavila školu, oboznámila hostí s jej  históriou, smerovaním  a víziou,  školy – priateľskej deťom, rodičom,  s tradičnými hodnotami, modernými vyučovacími metódami, ako  aj dosahovanými výsledkami, spojených s poprednými umiestneniami našej školy  v rámci okresu, mesta či štátu.Pani veľvyslankyňa ocenila priateľskú, dynamickú, živú atmosféru našej školy, zaujímala sa o vyučovací proces, výučbu cudzích jazykov – nemčinu, ako aj ďalšie aktivity našej školy. 

                Návšteva pani veľvyslankyne bola spojená aj so stretnutím so žiakmi – s našimi  ôsmakmi, ktorí netrpezlivo čakali v triede. Pani veľvyslankyňa si žiakov ihneď získala sladkými cukrovinkami Manner a dopoludnie otázok a odpovedí  o diplomatickej misii, o štúdiách, o jazykoch, o Rakúsku,  o Slovensku, bolo rýchlo vo svojom závere. V druhej časti stretnutie si Dr.Kováčová pripravila  pre žiakov zábavno – súťažný kvíz prostredníctvom mobilnej aplikácie Kahoot. Na vyučovaní s touto aplikáciou pracujeme, nadobudnuté znalosti o Rakúsku , či  Slovensku si žiaci viac upevnili, či overili a bolo to pre nich  príjemné spestrenie „rakúskeho dopoludnia“.                     

                  Ak by to bol nabitý program pani  veľvyslankyne dovolil, určite by bolo o čom rozprávať a tak ostali mnohé témy otvorené a nedopovedané… to nás  však napĺňa nádejou a vierou, že s sa k týmto témam čoskoro spoločne vrátime …

                  Dankeschoen!  Schoene Sommerferien! …und Auf Wiedersehen!