Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Triedny aktív pre rodičov budúcich prváčikov

Triedny aktív pre rodičov budúcich prváčikov

Milí rodičia, 

srdečne Vás pozývame na prvý triedny aktív rodičov/zákonných zástupcov budúcich prváčikov, 

ktorý sa uskutoční dňa 30.8.2023 (v stredu) o 16.00 hod. v B  pavilóne. 

Tešíme sa na spoločné stretnutie.