Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Návšteva Steelparku 4.D

Návšteva Steelparku 4.D

Veda a zábava sa už dnes dajú skĺbiť do jedného slova, a tým je Steelpark. Ide o zábavné technické centrum, ktoré prináša malým i veľkým zážitok zo spoznávania. Aj v našej 4.D triede máme veľa zvedavých hlavičiek, preto dňa 10.10.2023 sme sa rozhodli navštíviť Steelpark v dopoludňajších hodinách. Najprv sme sa ocitli v laboratóriu, kde sme sa zahrali na magnety a využili všetky svoje doterajšie poznatky z prírodovedy na realizáciu pokusov. Po skupinovej práci a odbornej prezentácii pani lektorky Julky sme sa presunuli do interaktívnej expozície Steelparku, kde si po odbornom výklade mohli prakticky vyskúšať jednotlivé exponáty z oblasti optiky, biometrie, geológie, fyziky, chémie a strojárstva. Žiakov exkurzia veľmi nadchla, a tak sme sa so spokojnosťou a nadobudnutými novými vedomosťami vrátili opäť do školy.

PaedDr. Romana Renčková