Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Literárno-dejepisná exkurzia mesta Kežmarok

Literárno-dejepisná exkurzia mesta Kežmarok

Naši siedmaci sa už tradične mohli oboznámiť  so životom velikánov našej literatúry a navštíviť miesta, kde títo študovali a tvorili.

 V rámci exkurzie  si dnes 11.10.2023  žiaci  prezreli priestory Lyceálnej knižnice, ktorá   je najstaršou školskou knižnicou v strednej Európe. Jej priestory slúžili v minulosti aj ako miesto štúdií mnohých spisovateľov. K tým najznámejším patril  aj P. O. Hviezdoslav. Bolo veľkým zážitkom prechádzať miestnosťami, kde študovali osobnosti našej minulosti a mať pred sebou knižnicu, ktorá obsahuje 150 tisíc kníh, z ktorých väčšina sú rukopisy.

Celé mestečko Kežmarok dýcha históriou. Tá nás sprevádzala aj pri prehliadke Dreveného, či v historickom centre, na konci ktorého sa vypína Kežmarský hrad, ktorého majiteľom bol vodca protihabsburských povstaní – Imrich Tökoli.

Jeden deň v Kežmarku je len pozvánkou k jeho spoznávaniu a že má čo mestečko ponúknuť je zrejmé aj z počtu i zahraničných turistov, ktorých sme tam mali možnosť stretnúť aj v tento krásny októbrový slnečný  deň.

            Tešíme sa, že sme o poznanie bohatší a že sme si opäť pripomenuli, prečo byť na naše Slovensko hrdí !

Mgr. Lýdia Schmidtová