Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Staničná sa dnes vrátila v čase a zároveň čas predbehla!

Staničná sa dnes vrátila v čase a zároveň čas predbehla!

19.10.2023 sa nám podarila úžasná vec. Svojou návštevou nás poctili traja vzácni ľudia. Prvou veľkou osobnosťou so zážitkami z minulosti a odkazom pre budúcnosť bol  kpt. v. v. pán VLADIMÍR STRMEŇ.

Tento účastník Slovenského národného povstania so srdcom odhodlaného, smelého mladíka, ktorý s odvahou čelil fašizmu, sa dnes podelil o svoje autentické zážitky priamo z bojov v povstaní. Naši žiaci mali možnosť počuť príbehy, ktoré písali históriu  a získali tak najcennejšie informácie s odkazom pre budúcnosť. Bol to nesmierne silný zážitok. Ďakujeme,  pán Strmeň!

Tento človek so slovenským srdcom nám zároveň hrou na heligónke a krásnym zvučným spevom spolu s ďalším cteným hosťom, pánom folkloristom Jozefom Makom, zaspievali tie najkrajšie partizánske piesne.

Veľká vďaka za sprostredkovanie tohto zážitku patrí pánovi Ing. Vladislavovi Stankovi, riaditeľovi European Institute,  bývalému dlhoročnému členovi Rady našej školy , ktorý nám vždy sprostredkuje zaujímavú ponuku v rámci vzdelávania.