Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Prvácka pasovačka

Prvácka pasovačka

Vitaj, vitaj kamarát,
nemusíš sa školy báť.
Je tu dobre, je tu milo,
všetkým sa tu zapáčilo.

…a veru, tak aj bolo. V našich oddeleniach  školského klubu sa odohrala jedna dôležitá udalosť – Pasovanie prvákov. Škola našich prváčikov radostne očakávala a s láskou im otvorila svoju náruč, do ktorej vstúpili veselé Motýliky, usilovné Včielky, múdre Sovičky a usmiate Slniečka.

Jedného slnečného dňa ich však prepadla Pirátka, ktorá si pre nich pripravila zaujímavé aktivity. Úlohou prvákov bolo splniť rôzne cvičenia, ako napríklad skladanie pirátskej loďky z papiera alebo uhádnuť názvy rozprávok. Neostalo však len pri tom. Spoločne si zaspievali, zacvičili, ale aj zavtipkovali. Otestovala si aj ich pamäť, či dokážu uhádnuť, aké poklady sa skrývajú pod pirátskou šatkou. A keďže pre deti to bola hračka, Pirátke nezostávalo nič iné, ako povedať nahlas prvácku prísahu a nakoniec ich popasovať.

Naši milí prváci si odniesli domov príjemný zážitok a nechýbal ani pravý pirátsky diplom.

Kristína Hajduková, vychovávateľka ŠKD