Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Detský čin roka – hlasujme

Detský čin roka – hlasujme

Tento rok prebieha 23. ročník projektu Detský čin roka pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej. Naša škola sa každoročne zapája do tohto jedinečného a originálneho projetku, ktorého cieľom je motivať malých aj veľkých konať dobré skutky. Aj v rámci ranných kruhov sa snažíme žiakov viesť k spolupráci, nezištnosti, zodpovednosti, spolupatričnosti, ochrane prírody a pomoci druhým. O to viac nás teší, že spomedzi mnohých žiackych príbehov boli nominované dva príbehy našich žiakov: Zara Lovászová a Michal Maršalek zo 4.D triedy. Nominácia nás všetkých veľmi potešila, a preto veríme, že svojim hlasom podporíte aj Vy našich žiakov. Aj Vaše hlasy rozhodnú o tom, ktoré skutky získajú ocenenie Detský čin roka 2023.

PaedDr. Romana Renčková, Mgr. Janette Závacká

Hlasovanie dospelých:

príbeh Zarky Lovászovej

príbeh Miška Maršaleka