Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Riaditeľské voľno

Riaditeľské voľno

Riaditeľka školy ZŠ na Staničnej 13 v Košiciach oznamuje, že podľa § 150 ods. (5)

Zákona č. 245 / 2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov,

U D E Ľ U J E

žiakom Základnej školy Staničná 13 v Košiciach riaditeľské voľno na deň 6. novembra 2023 /pondelok/ pri príležitosti slávnostnej akadémie osláv 60. výročia založenia školy.

Riadne vyučovanie bude pokračovať v utorok 7. 11. 2023

Dokument