Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Správna voľba povolania – príležitosť k úspechu

Správna voľba povolania – príležitosť k úspechu

“Najdôležitejšou vecou v živote je voľba povolania.“  (Blaise Pascal)

Žiaci 9-tych ročníkov sa 25.10. 2023 zúčastnili najrozsiahlejšej prezentácie  študijných a učebných odborov na stredných školách pod záštitou Košického samosprávneho kraja v priestoroch Strednej odbornej školy informačných technológií,  na Ostrovského ulici v Košiciach.

Prezentovali sa tu priemyselné, odborné, zdravotnícke a športové stredné školy, ale aj obchodné akadémie, hotelová akadémia a gymnázia. Žiakom základných škôl zástupcovia stredných škôl bližšie priblížili svoje odbory, možnosti duálneho vzdelávania alebo odborného vzdelávania v priestoroch školských dielní.  

Prezentácie odborov boli  obohatená aj o ukážky niektorých pomôcok z praxe.

Ing. Jana Jakešová – výchovná poradkyňa