Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

Mesiac október je už tradične známy tým, že sa v ňom koná Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry. Vedomosti z jazykovej a literárnej oblasti si naši najšikovnejší žiaci deviateho ročníka preverili v online teste a svoje štylistické a rečnícke zručnosti predviedli v ústnej a praktickej časti. V školskom kole sa na 3. mieste umiestnila Dominika Marinčáková z 9.D, na 2. mieste sa umiestnil Lukáš Tóth z 9.B a na 1. mieste Sandra Feckaninová z 9.C. Sandra nás bude reprezentovať aj na okresnom kole OSJL. Všetkým súťažiacim ďakujeme a víťazke blahoželáme a prajeme veľa úspechov v okresnom kole. 

Mgr. Dominika Čechová