Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Tvorivá dielňa v CVČ 2.A

Tvorivá dielňa v CVČ 2.A

Napriek tomu, že celý deň pršalo, žiaci 2.A triedy sa cítili na tvorivých dielňach v teplom útulnom „Domčeku“ veľmi príjemne. Blíži sa koniec mesiaca október, ktorý je venovaný úcte k starším. Preto si žiaci vyrobili srdiečka, ktoré potom venovali dospelým ako vďaku za ich starostlivosť a obetavosť. Najväčšiu radosť mali, keď si mohli srdiečka dotvoriť „podľa seba“. Škoda, že bude CVČ Domček fungovať na Kórejskej ulici už iba do konca decembra.

J. Briškárová, tr. uč. 2.A