Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Halloween v ŠKD

Halloween v ŠKD

Tradičnou záverečnou akciou školy, pred jesennými prázdninami, je náš Halloween – tekvičková slávnosť v školskom klube detí. Tento rok sme opäť oprášili náš veselý halloweensky sprievod školou v strašidelných maskách, vymietli sme všetky školské kúty,

vyzdobili sme si všetky oddelenia, veselo sme sa zabavili pri stoličkovom tanci, lodičkovom pochode, balónovým tanečným maratónom a špeciálnymi vystrihovačkami. Tento rok sme opäť nezabudli pozdraviť naše pani kuchárky, ktoré nás odmenili pekným úsmevom a chutnou pozornosťou. Na záver sme si v každom oddelení zasúťažili o najoriginálnejšiu masku a kostým, najlepšie tanečné kreácie a tvorivosť.

    …a keďže sme škola s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov, naši prváci sa odprezentovali aj takouto veselou halloweenskou vyriekankou, ktorú sa naučili v klube:

Howling cats and the big black spider,

Flying bats, some doughnuts and cider,

Smiling pumpkins can be seen,         

The time is here for Halloween!

Happy Halloween 2023!4

Mgr. Jana Hrušková, vedúca ŠKD