Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Amavet

Amavet

20.10.2023 sa Filip Sedrik Ďurech, žiak 8.A triedy zúčastnil celoslovenskej prehliadky vedecko-technických prác – Festival vedy a techniky AMAVET. Ide o celoštátnu súťažnú  prehliadku vedecko-technických projektov žiakov základných a stredných škôl, ktorí prezentujú svoju bádateľskú činnosť pomocou panelovej (posterovej) prezentácie. Ich projekty hodnotila odborná komisia zložená z vedcov, či vysokoškolských pedagógov. 

Možnosť zúčastniť sa na Festivale vedy a techniky AMAVET je silnou motiváciou a príležitosťou pre mladých autorov projektov otvoriť sa novým inšpiráciám, priateľstvám a tvorivosti. Filip sa takejto prehliadky zúčastnil prvýkrát, no určite nie naposledy. Získal veľa nových skúseností, zdokonalil sa v prezentácii a obhajobe svojej práce.

RNDr. Andrea Sedláková