Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Strašiak v poli – jesenná súťaž

Strašiak v poli – jesenná súťaž

Leto je už za nami a čarovná jeseň ohlásila svoj príchod. V duchu jesennej atmosféry sa deti z XII. oddelenia nášho klubu zo IV.A triedy zúčastnili jesennej súťaže „Strašiak v poli“, ktorú pripravilo CVČ Domino na Popradskej ulici.

Súťaž prebiehala v dvoch kolách. Teoretická časť pozostávala z vedomostného testu na tému príroda a praktická časť  z výroby priestorového strašiaka do poľa v reálnej veľkosti.

Porota hodnotila fantáziu, kreativitu, tvorivosť a technické prevedenie. Okrem radosti z dobre vykonaného diela, si naše deti odniesli bohaté skúsenosti z tímovej práce a veľa pekných zážitkov.

Dievčatám gratulujeme k diplomu za tvorivosť a ďakujeme za vzorné reprezentovanie našej školy.

Romana Borošová, vychovávateľka ŠKD