Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Slávnostná akadémia k 60.výročiu našej školy

Slávnostná akadémia k 60.výročiu našej školy

Zlatá brána otvorená,

zlatým kľúčom podoprená,

kto do nej vojde,

poklad svoj nájde…

Do brány rozumu sa vchádza bránou školy. Tá naša sa prvýkrát otvorila presne pred 60 rokmi. Dňa 6.11.2023 slávi svoje výročie, svoje okrúhle narodeniny.

Svoj príbeh začala písať ako Základná škola Revolučná 1 v roku 1963. Príbeh, v ktorom vzdelávala, vychovávala nové osobnosti, prepracovala svoje pedagogické zručnosti do moderného pedagogického majstrovstva, nahradila tradičné metódy inovatívnymi a klasické učenie zastúpila zážitkovým.

Zaznamenala obrovské úspechy, významné zmeny. Ich výsledkom je Základná škola Staničná 13, ako ju poznáme dnes. Iste by sme ju mohli nazvať aj inak, napríklad: Škola projektov, Škola zážitkov, Škola úspechov, Škola výsledkov, Škola príležitostí, Škola zlatej brány. Škola, ktorá si zaslúži, aby bola videná, počutá aj patrične uznávaná.

Vzdať jej hold sme mohli dňa 6.11.2023 v Národnom divadle v Košiciach za prítomností významných hostí spoločenského i kultúrneho života mesta Košice. Nechýbali ani bývalí učitelia a úspešní absolventi, ktorí jej robia dobré meno na celonárodnej úrovni. Prostredníctvom veľkolepého programu si pripomenula svoje začiatky, úspechy i pády, radosti i starosti, čím potvrdila len to, čo o nej už všetci dávno vieme:

…či je ona, či je on,

nepustíš ju zo srdca von.