Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Motivačné aktivity s detským čitateľom

Motivačné aktivity s detským čitateľom

S radosťou sme prijali pozvanie na 12. ročník medzinárodného vzdelávacieho projektu Motivačné aktivity s detským čitateľom do Knižnice pre mládež Košice – LitPark.

Sme žiaci s pravidelnými tvorivými čitateľskými aktivitami, takže dychtivo sme očakávali nový príbeh, novú knihu, novú aktivitu.

Pestovateľ snov – kniha, ktorá hovorí o starcovi, ktorí veľa píše a každú zapísanú stranu zasadí, stará sa o ňu ako o rastlinku, až z nej vyrastie strom plný listov papiera. Tie pozbiera, zošije do kníh a vyšle do sveta. Jednu z nich si vyberie chlapček, ktorého tak pohltí, až sa mu dostane do snov….

Pestovateľ snov od Claudia Gobbettiho to už vie.

O čom snívajú deti, akých majú hrdinov? Aký strom želaní, hrdinov a snov by ste si vytvorili vy? My ho už máme. Poďte sa pozrieť k nám do 4.B.

Mgr. Kamila Nagyová