Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Burza hračiek

Burza hračiek

V mesiaci november, už tradične, máme v našom školskom klube detí naplánovanú Burzu hračiek spojenú s predajom a aj výmenou navzájom. Burza mala opäť veľký úspech, hračky si mohli deti medzi sebou vymieňať alebo za symbolickú cenu – 20 centov, aj predávať. Takéto formy „praktického vzdelávania“ pomáhajú deťom pochopiť, čo je to finančná gramotnosť, učí ich vzájomnej komunikácii a pochopeniu pojmu „čo znamená recyklácia výrobkov a jej úžitok pre nás všetkých“.

Už sa tešíme na ďalší ročník.

Mgr. Jana Pindrochová, vychovávateľka ŠKD